» » » Clip เด็กกับการลองชิมอาหารต่างชาติเป็นครั้งแรก

Saturday, March 14, 2015

Clip เด็กกับการลองชิมอาหารต่างชาติเป็นครั้งแรก

สวัสดีครับการลองชิมอาหารต่างชาติเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ใหญ่บางคนยังเป็นเรื่องยาก  แล้วพวกเราคิดว่าเด็กที่ต้องลองชิมอาหารเช้าตำหรับจากต่างประเทศจะมีความรู้สึกอย่างไร

ชม Clip ครับNo comments:

Post a Comment