» » » ผลสำรวจพบว่า วัยรุ่นอเมริกันยังนิยมใช้ Facebook เป็นอันดับหนึ่ง

Friday, April 10, 2015

ผลสำรวจพบว่า วัยรุ่นอเมริกันยังนิยมใช้ Facebook เป็นอันดับหนึ่ง

สวัสดีครับก่อนหน้านี้มักจะมีข่าวว่า วัยรุ่นอเมริกันเริ่มตีจาก Facebook ไปใช้ Social Site อื่นๆ แต่ผลสำรวจล่าสุดพบว่า Facebook ยังคงเป็น Social Site ที่วัยรุ่นนิยมใช้ที่สุด


ผลสำรวจโดย Pew Survey เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบ Online จากวัยรุ่นอเมริกันที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี จำนวน 1,060 คน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2015 และระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2015 

ผลสำรวจครั้งนี้พบว่า เด็กวัยรุ่นอเมริกันประมาณ 71%  ใช้ Facebook และประมาณ 41% ใช้ Facebook บ่อยครั้งกว่า Social Site อื่นๆ  ส่วน Social Site ที่วัยรุ่นอเมริกันใช้บ่อยเป็นอันดับที่ 2 และ 3 คือ Instagram และ Snapchat ตามลำดับ

ผลสำรวจยังพบว่าวัยรุ่นอเมริกันประมาณ 78% ใช้ Social Site มากกว่าหนึ่งแห่ง และ 22% ที่ใช้ Social Site เพียงแห่งเดียวใช้ Facebook ประมาณ 66% และใช้ Google+ กับ Instagram ประมาณ 13% และอีก 3% ใช้ Snapchat

เมื่อแยกตามเพศพบว่าวัยรุ่นอเมริกันเพศชายใช้ Facebook ประมาณ 45% เพศหญิงประมาณ 35%

Pew Survey เปิดเผยอีกว่าเด็กวัยรุ่นตอนปลาย (15 - 17 ปี) ประมาณ 44% นิยมใช้ Facebook ในขณะที่เด็กอเมริกันที่เพิ่งย่างเข้าวัยรุ่น (13 - 14 ปี) นิยมใช้ Facebook ประมาณ 35%  โดยส่วนใหญ่นิยม Instagram มากกว่า

เมื่อสอบถามถึงจำนวนเพื่อน วัยรุ่นอเมริกันมีเพื่อนบน Facebook เฉลี่ยประมาณ 145 คน  โดยวัยรุ่นประมาณ 30% มีเพื่อนไม่เกิน100คน, 12% มีเพื่อนประมาณ 101 ถึง 200คน,  9% ,มีเพื่อน 201 ถึง 300  คน และ 15% มีเพื่อนมากกว่า 300คน

ที่มา:  Facebook


No comments:

Post a Comment