» » » ภาพสั่งลาดาว Pluto ของยาน New Horizon

Saturday, July 25, 2015

ภาพสั่งลาดาว Pluto ของยาน New Horizon

สวัสดีครับ Image Credit: NASA/JHUAPL/SwRI

ยาน New Horizon โคจรผ่านดาว Pluto ในระยะใกล้แค่ 7,800 ไมล์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม และด้วยความเร็ว 30,000 ไมล์ต่อชั่วโมงที่ยานลำนี้เคลื่อนที่  ทำให้เพียง 7 ชั่วโมงหลังจากนั้นยาน New Horizon ก็อยู่ห่างจากดาว Pluto ในระยะไกลมากพอที่จะถ่ายภาพสั่งลาและส่งกลับมาให้พวกเราได้ชมภาพที่พวกเราชมอยู่ก็คือภาพที่ยาน New Horizon ถ่ายดาว Pluto เป็นการสั่งลา ดาว Pluto ที่เราได้ชมเป็นเพียงเงามืดเนื่องจากเป็นการถ่ายย้อนแสงอาทิตย์  แสงสะท้อนรอบๆ ดาว Pluto คือไอหมอกหนาประมาณ 31 - 52 ไมล์ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของรังสี Ultraviolet กับก๊าซมีเทนบนดาว Pluto 

ณ เวลานี้ ยาน New Horizon คงอยู่ไกลจากดาว Pluto  มากแล้วครับ แต่พวกเราจะได้รับข้อมูลและภาพเกี่ยวกับดาว Pluto ซึ่งจะทยอยส่งมาจากยานเป็นระยะๆ ไปอีกประมาณครึ่งปี  พวกเราที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก NASA ครับ


No comments:

Post a Comment