» » » » เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับคนหลับยาก!

Wednesday, September 2, 2015

เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับคนหลับยาก!

สวัสดีครับ

คนหลับง่ายประเภทหัวถึงหมอนก็หลับได้ทันทีเป็นคนโชคดีและมีอยู่ไม่มากเท่าคนอีกประเภทที่หลับยากแม้จะง่วงขนาดไหน  บางคนหลับตานับแพะนับแกะหมดไปหลายเล้าก็ยังนอนไม่หลับ!   New York Magazine YouTube channel  แนะนำวิธีที่อาจช่วยให้คนที่มีปัญหาเรื่องการนอนสามารถหลับได้ง่ายขึ้น โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆ ครับ


New York Magazine บอกว่าอุณหภูมิของร่างกายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ถ้าอุณหภูมิในร่างกายสูงจะทำให้หลับได้ยากขึ้น แต่การนอนไม่ห่มผ้าในห้องปรับอากาศก็อาจทำให้ป่วยได้เช่นกัน วิธีที่อาจช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นก็คือให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้อยู่นอกผ่าห่ม จะช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง   เนื่องจากเท้าเป็นอวัยวะที่สามารถถ่ายเทอุณหภูมิในร่างกายได้ดีที่สุดเพราะไม่มีขนปกคลุม   แต่วิธีนี้คงไม่เหมาะกับคนขึ้หนาวที่อาจต้องใส่ถุงเท้าเพื่อให้หลับได้ง่ายขึ้น!

ชม Clip จาก New York Magazine ครับ

No comments:

Post a Comment