» » » » เมือง Aarhus, ประเทศเดนมาร์ก เลิกปลูกต้น Birch แก้ปัญหาโรคภูมิแพ้ชาวเมือง

Friday, November 20, 2015

เมือง Aarhus, ประเทศเดนมาร์ก เลิกปลูกต้น Birch แก้ปัญหาโรคภูมิแพ้ชาวเมือง

สวัสดีครับImage Credit: By Tiia Monto (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons  

Birch เป็นไม้เนื้อแข็งที่พบได้มากในยุโรปตอนเหนือ  มีการปลูกต้น Birch เป็นไม้ในสวนสาธารณะและตามริมทางโดยทั่วไป แต่ เมือง Aarhus ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในประเทศเดนมาร์ก จะหยุดปลูกต้น Birch ทั้งริมทางเท้าและในสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพของชาวเมือง Aarhusนักชีววิทยาในเมือง  Aarhus ยืนยันว่าละอองเกสรดอกไม้ของต้น Birch มีความระคายเคืองสูงกระตุ้นอาการของผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้  และเชื่อว่าการงดปลูกต้น Birch จะช่วยลดปริมาณละอองเกสรดอกไม้ในอากาศได้ตั้งแต่ 10 ถึง 30%  โดยเจ้าหน้าที่ของเมืองได้ทำการปลูกป่าโดยเลือกพันธ์ไม้ที่ไม่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ง่ายทดแทน  รวมถึงการตัดหญ้าและตัดแต่งพันธ์ไม้ริมทางและในสวนสาธารณะตั้งแต่ต้นฤดูร้อน เพื่อลดปริมาณละอองเกสรดอกไม้ในอากาศ

ถึงแม้วิธีนี้จะช่วยให้สุขภาพของชาวเมืองดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาละอองเกสรดอกไม้จากต้น Birch ได้ทั้งหมดเนื่องจากกระแสลมสามารถพัดพาละอองเกสรต้น Birch จากประเทศสวีเดนและโปแลนด์ซึ่งมีป่า Birch ขนาดใหญ่มาถึงเมืองนี้  เนื่องจากละอองเกสรต้น Birch มีขนาดเล็กมากสามารถปลิวมากับลมได้ไกลหลายร้อยไมล์

ไม่แปลกใจครับที่เดนมาร์กได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ที่มา: BBC

No comments:

Post a Comment