» » ฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ใน Gmail - Safe Browsing และ Enhancing attack warnings

Friday, March 25, 2016

ฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ใน Gmail - Safe Browsing และ Enhancing attack warnings

สวัสดีครับ


วันนี้ Google ยกระดับความปลอดภัยให้ผู้ใช้ Gmail โดยเพิ่มฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่คือ  Safe Browsing และ Enhancing attack warnings


วัน Safer Internet Day (9 กุมภาพันธ์ 2016) ที่เพิ่งผ่านมา Google เพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือน Email ที่ส่งมายัง Gmail โดยไม่เข้ารหัส และได้ผลตอบรับอย่างดี โดยทำให้จำนวน Email เข้ารหัสที่ส่งมายัง Gmail เพิ่มขึ้นถึง 25% หลังผ่านมาเพียง 44 วัน

วันนี้ Google เพิ่มฟีเจอร์ความปลอดภัยใน Gmail  อีก 2 อย่างคือ

Safe Browsing  Google เริ่มใช้ฟีเจอร์ Safe Browsing ในทุก Browser  ตั้งแต่ปี 2007 โดยจะแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ Internet คลิก Link ที่อาจนำไปยัง Website ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนโจมตีด้วย Malware, Phishing และ Software ที่ไม่ปลอดภัย ล่าสุดฟีเจอร์ Safe Browsing เริ่มใช้ใน Gmail ด้วยโดยคลอบคลุมถึง Links ใน Gmail Message, การใช้อีเมลผ่าน Browser อื่นๆ และ Email Apps (ตามภาพ)
Enhancing attack warnings  ตั้งแต่ปี 2012 Gmail เริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้ Gmail ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดย Hackers รวมถึงการตกเป็นเป้าหมายการโจมตีโดย Hackers ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางประเทศ (ซึ่ง Google บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆ ไม่ถึง 0.1%) ล่าสุด Gmail ปรับการแจ้งเตือนเป็นขนาดเต็มหน้าจอ พร้อม Links ให้ Set Up Security Key และ Enable Two-Factor Authentication (ตามภาพ)
ที่มา:  Google Security Blog


No comments:

Post a Comment