» » ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos 1.24

Sunday, July 24, 2016

ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos 1.24

สวัสดีครับ

Google อัพเพท Google Photos สำหรับ Android เป็นเวอร์ชั่น 1.24 และปรับเพิ่มฟีเจอร์เล็กๆ 2 อย่างคือ ปรับปรุง Cropping Tool และเพิ่ม Sorting Mode หรือวิธีจัดเรียงภาพ

การปรับปรุง Cropping Tool ครั้งนี้  Google Photos ปรับวิธีการจัดเรียงหน้า Cropping และเพิ่มปุ่มให้เลือกขนาดของการ Crop ได้หลายๆ แบบ (ตามภาพ)
นอกจากนี้ Google Photos เพิ่ม Sorting Mode จากเดิมที่มีเพียง Sort by Default ให้สามารถ Sort by Recently Added หรือจัดเรียงตามลำดับเวลาที่ Add ภาพเข้ามาใน Album
ที่มา: Android Police

No comments:

Post a Comment