» » » » 10 เมืองใหญ่ซึ่งมีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ ปี 2017

Saturday, June 24, 2017

10 เมืองใหญ่ซึ่งมีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ ปี 2017


Image Credit: Fabio Vanin Via Wikimedia


Luanda เมืองหลวงของประเทศ Angola แซงหน้าเมืองใหญ่ในสหรัฐฯ, ยุโรป และเอเซีย ขึ้นเป็นเมืองใหญ่ซึ่งมีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ อีกครั้งหลังเสียตำแหน่งให้ฮ่องกงเมื่อปี 2016


Mercer ผู้จัดอันดับเมืองค่าครองชีพแพงสำหรับชาวต่างชาติติดต่อกันมา 23 ปี ใช้ข้อมูลราคาสินค้าและบริการ 200 รายการในการจัดอันดับ เช่น ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเช่า, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติ, ค่าพาหนะ, ค่าสันทนาการและบันเทิง ฯลฯ  โดยใช้ New York และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมาตรฐานกลาง

Luanda เป็นเมืองซึ่งติดอันดับหนึ่งและอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับเป็นประจำ เนื่องจากค่าอาหารและเครื่องดื่มราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเช่า บ้านขนาด 3 ห้องนอนที่ไม่ได้ตกแต่งซึ่งได้มาตรฐานสากลและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีค่าเช่าสูงถึงเดือนละ $13,000 เหรียญ (ประมาณสี่แสนห้าหมื่นบาท)

10 เมืองใหญ่ซึ่งมีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ ปี 2017

  1. Luanda ประเทศอังโกลา
  2. Hong Kong เขตปกครองพิเศษประเทศจีน
  3. Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
  4. Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  5. Singapore ประเทศสิงคโปร์
  6. Seoul ประเทศเกาหลีใต้
  7. Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  8. Shanghai ประเทศจีน
  9. New York  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  10. Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา: BBC


No comments:

Post a Comment