» » » นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ทั่วโลกยุติแล้ว

Thursday, June 22, 2017

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ทั่วโลกยุติแล้ว

Image Credit: NOAA

นักวิทยาศาสตร์จาก National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เชื่อว่าปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ทั่วโลกยุติแล้ว


นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปะการังฟอกขาวซึ่งเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก, มหสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดียตลอดสามปีที่ผ่านมาเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรสูงกว่าปกติ น่าจะยุติลงแล้วโดยการตรวจสอบจากภาพดาวเทียมและจากการจำลองข้อมูล

ปะการังฟอกขาวเกิดจากอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรสูงกว่าค่าปกติ ส่งผลให้ปะการังเกิดความเครียดและฟอกขาว ถ้าเกิดขึ้นไม่มากสามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมแต่ถ้าเกิดมากมักไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้อีก

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ปะการังในเขตร้อนทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพน้ำในมหาสมุทรที่สูงกว่าปกติประมาณ 9 เดือนในแต่ละปี เป็นปรากฏกาณ์ปะการังฟอกขาวทั่วโลกครั้งที่สามตั้งแต่เคยเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 และเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

ข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับปะการังทั่วโลก แต่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าปะการังบางแห่งยังอยู่ในภาวะอันตราย ไม่ว่าจะเป็นปะการังในทะเล Caribbean, ในบริเวณเกาะ Hawaii และบริเวณรัฐ Florida โดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Great Barrier Reef บริเวณทวีปออสเตรเลียที่ต้นปีนี้เพิ่งเผชิญกับปะการังฟอกขาวเป็นปีที่สองติดต่อกัน

ยังมีข่าวดีอยู่บ้างเนื่องจากมีปะการังบางส่วนไม่ฟอกขาวแม้ััจะเจอกับน้ำในมหาสมุทรที่สูงกว่าปกติ และนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาคุณสมบัติของปะการังเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางป้องกันปะการังฟอกขาวในอนาคต

ที่มา: Engadget

No comments:

Post a Comment