ความสามารถในการรับรู้กลิ่นในผุ้สูงอายุกับวันตายมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่น่าเชื่อ!

สวัสดีครับ


นักวิทยาศาสตร์จาก University of Chicago, สหรัฐอเมริกา พบความสัมพันธ์ของความสามารถในการรับรู้กลิ่นในผุ้สูงอายุกับวันเวลาที่จะเสียชีวิตอย่างมีนัยยะ


Prof Jayant Pinto จาก University of Chicago และทีมงาน ทำการทดสอบและรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครอายุ 57 - 85 ปี จำนวนสามพันคน โดยให้อาสาสมัครแยกแยะกลิ่นตัวอย่างหลายๆ ชนิด เช่น  peppermint, ส้ม, กุหลาบ, ปลา ฯลฯ ที่ชุบบนแท่งไม้หุ้มสักหลาด โดยผู้ที่ตอบผิดมากกว่า 4 ตัวอย่างจัดอยู่ในกลุ่มประสาทรับรู้กลิ่นแย่ ตอบผิดมากกว่า 2 ตัวอย่างจัดอยู่ในกลุ่มประสาทรับรู้กลิ่นปกติ และผู้ที่ตอบผิดเพียง 1 ตัวอย่างหรือตอบถูกหมดคือผู้ที่มีความสามารถรับรู้กลิ่นระดับดีเยี่ยม

เมื่อผ่านไป 5 ปีก็พบว่าผู้ที่มีประสาทรับรู้กลิ่นอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจำนวน 39% เสียชีวิตภายในเวลา 5 ปี ในขณะที่ผุ้ที่มีความสามารถในรับรู้กลิ่นระดับปกติ จำนวน 19% เสียชีวิตในเวลา 5 ปี ส่วนผู้ที่มีความสามารถรับรู้กลิ่นระดับดีเยี่ยมเสียชีวิตประมาณ 10% เท่านั้น ผลสำรวจยังพบอีกว่าถึงจะนำตัวแปรด้านอายุ, โภชนาการ, การสูบบุหรี่, ฐานะทางการเงินและสังคมมาร่วมคำนวณก็ยังได้ผลไม่แตกต่างกัน

Prof Jayant Pinto เปิดเผยว่าประสาทรับรู้กลิ่นที่แย่ลงไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต แต่ประสาทรับรู้กลิ่นเชื่อมโยงกับระบบการสร้างและซ่อมแซม cell ทั่วร่างกายซึ่งการเสื่อมของมันบ่งบอกว่าคนผู้นั้นมีปัญหาสุขภาพ   อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่มีปัญหาการรับรู้กลิ่นที่แย่ลงก็ไม่ควรวิตกกังวลเพราะการรับรู้กลิ่นที่แย่ลงอาจเป็นเพราะสาเหตุอื่นเช่น หวัด, ภูมิแพ้, ไซนัส รวมถึงความเครียด

ที่มา: BBC

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้