ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

สวัสดีครับ

Source: Wall Street Journal

เป็นที่ทราบกันดีว่าขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยะพลาสติกถูกปล่อยลงสู่ทะเลเพราะนอกจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลต่อชีวิตของสัตว์น้ำในทะเลและมหาสมุทร และในระยะยาวก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เองเนื่องจากขยะพลาสติกจะกลายเป็นเศษเล็กๆ และจมลงสู่ใต้ทะเลซึ่งอาจทำให้สภาพของน้ำทะเลเปลี่ยนไปและแม้แต่อาจทำให้เกิดการกลายพันธ์ของสัตว์ทะเลเนื่องจากได้รับสารพลาสติก


ล่าสุด Wall Street Journal เปิดเผยข้อมูลจากผลสำรวจของ environmental engineer จากมหาวิทยาลัย  University of Georgia สหรัฐอเมริกา ถึงประเทศที่มีการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุด พบว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดประมาณ 8.82 ล้านตันหรือ 27.7% ของขยะทั้งหมดที่ลงสู่ทะเล อันดับสองคืออินโดนีเซียประมาณ 3.22 ล้านตันหรือประมาณ 10% ของขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล และคาดว่าปริมาณขยะพลาสติกที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั่วโลกจะเพิ่มจากปัจจุบัน 2 เท่าในปี 2025

ส่วน 10 อันดับประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติก ก็คือ
  1. ประเทศจีน 8.82 ล้านตัน
  2. ประเทศอินโดนีเซีย 3.22 ล้านตัน
  3. ประเทศฟิลิปปินส์ 1.9 ล้านตัน
  4. ประเทศเวียดนาม 1.8 ล้านตัน
  5. ประเทศศรีลังกา 1.6 ล้านตัน
  6. ประเทศอียิปต์ 1 ล้านตัน
  7. ประเทศไทย 1 ล้านตัน
  8. ประเทศมาเลเซีย 0.9 ล้านตัน
  9. ประเทศไนจีเรีย 0.9 ล้านตัน
  10. ประเทศบังกลาเทศ 0.8 ล้านตัน
การสำรวจยังพบว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดการกับขยะที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งก็ติดอันดับ 20 ในการสำรวจครั้งนี้โดยมีการปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลจำนวน 0.3 ล้านตัน

ที่มา: http://www.wsj.com/articles/which-countries-create-the-most-ocean-trash-1423767676

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ภาพถ่ายจากดาวเทียม หิมะในทะเลทรายซาฮารา

Clip แมวเจ้าปัญหา - Mischievour Cat called Kitty

หนาวจนปรอทแตก ที่หมู่บ้าน Oymyakon เมื่ออุณหภูมิลดเหลือ ติดลบ 62 องศาเซลเซียส

Dolores O'Riordan นักร้องดังเจ้าของเพลงดัง Zombie เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 46 ปี

กลิ่นภายในสถานีอวกาศ International Space Station เป็นอย่างไร?

Clip ทะเลน้ำแข็งที่ Massachusetts, สหรัฐอเมริกา จาก Bomb Cyclone