Google ซื้อกิจการ Timeful ผู้พัฒนา Smart Scheduling App

สวัสดีครับTimeful คือผู้พัฒนา Smart Scheduling App ที่มีความสามารถในการบริหาร,จัดลำดับก่อนหลังจากตารางเวลาของเราโดยอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์จากความสำคัญของงานที่ต้องทำ, และนัดหมายที่ปรากฏอยู่ในปฏิทิน ตัวอย่างเช่นเราสามารถแจ้งกำหนดการกับ Timeful ว่าเราต้องการออกกำลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์  ระบบของ App จะจัดหาวันเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้โดยอัตโนมัติ ด้วยการนำตารางนัดหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ในปฏิทินมาร่วมในการพิจารณา

Google เปิดเผยว่าจุดประสงค์ที่ซื้อกิจการ ก็เพื่อให้ทีมงานของ Timeful สามารถนำเทคโนโลยีและแนวคิดมาใช้พัฒนาความสามารถของ Gmail, Google Calendar และ Google Inbox

ภายหลังการซื้อกิจการ ทีมงานของ Timeful จะถูกถ่ายโอนมายัง Google โดยอัตโนมัติ และ Timeful App ยังสามารถใช้ได้ตามปกติชั่วระยะเวลาเพื่อให้เวลากับผู้่ใช้ในการ download ข้อมูลทั้งหมดของตน

ที่่มา: Official Gmail Blog

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หุ่นยนต์หงส์ขาว (Robotic Swans) ในอ่างเก็บน้ำที่สิงคโปร์

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง