» » » สีปัสสาวะกับสภาวะร่างกาย - What Does Your Pee Say About Your Health?

Sunday, January 19, 2014

สีปัสสาวะกับสภาวะร่างกาย - What Does Your Pee Say About Your Health?

สวัสดีครับ

สีของปัสสาวะสามารถบอกถึงสภาวะของร่างกาย ณ เวลานั้นและยังเตือนเราอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะบางส่วนในร่างกายของเรา  Cleveland Clinic ใน Ohio, สหรัฐอเมริกา บอกว่าสีของปัสสาวะของคนปกติจะมีหลายๆ เฉดสีไล่ไปตั้งแต่สีเหลืองอำพันไปจนถึงสีเหลืองอ่อน  ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราดื่ม และได้จัดทำ chart ที่ช่วยให้เราทราบว่าสีปัสสาวะของเราบ่งบอกอะไรบ้าง

1.  ถ้าปัสสาวะใสจนแทบไม่มีสี  บ่งบอกว่าคุณดื่มน้ำมากเกินไป ให้รสปริมาณการดื่มน้ำให้น้อยลง
2.  ถ้าปัสสาวะเป็นสีเหลืองอ่อน  บ่งบอกว่าสภาพร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ มีน้ำในปริมาณมาก
3.  ถ้าปัสสาวะเป็นสีเหลืองใส บ่งบองว่าสภาพร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ
4.  ถ้าปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม  บ่งบอกว่าสภาพร่างกายยังปกติแต่เราควรดื่มน้ำแล้ว
5.  ถ้าปัสสาวะเป็นสีเหลืองอำพัน  บ่งบอกว่าสภาพร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอ เราต้องดื่มน้ำทันที
6.  ถ้าปัสสาวะสีเข้มเหมือนเบียร์  บ่งบอกว่าตับของเราอาจมีปัญหา หรือไม่ก็ขาดน้ำอย่างรุนแรง ให้ดื่มน้ำทันที ถ้าปัสสาวะยังสีเข้มเหมือนเบียร์ดั่งเดิม ให้พบแพทย์
7.  ถ้าปัสสาวะเป็นสีชมพูหรือแดง อาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสาร anthrocyanin เช่น beets หรือรับประทานยา  ถ้าไม่ได้ทานยาหรืออาหารที่ทำให้ปัสสาวะมีสีแดงก็อาจมีสาเหตุจากมีเลือดปนในปัสสาวะ ให้พบแพทย์
8.  ถ้าปัสสาวtเป็นสีส้ม อาจเป็นเพราะร่างกายขาดน้ำ หรือเป็นเพราะสีที่ถูกใส่ลงในอาหาร  หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับตับและท่อน้ำดี ให้พบแพทย์
9.  ปัสสาวะเป็นฟองมาก  ถ้านานๆ เป็นครั้งก็ไม่ต้องกังวล แต่ถ้าเป็นประจำให้พบแพทย์ เพราะอาจหมายถึงการได้รับโปรตีนมากเกินขนาดหรือความผิดปกติของไต
ที่มา:  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2518197/What-does-pee-say-health-New-diagram-shows-alarmed--suffering-from.html
No comments:

Post a Comment