» » นอนหลับไม่เพียงพออาจทำลายเซลล์สมองบางส่วนอย่างถาวร - Lost Sleep Leads To Loss Of Brain Cells

Wednesday, March 19, 2014

นอนหลับไม่เพียงพออาจทำลายเซลล์สมองบางส่วนอย่างถาวร - Lost Sleep Leads To Loss Of Brain Cells

สวัสดีครับความเชื่อว่าคนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสามารถนอนหลับสะสมในวันหยุดได้อาจต้องมีการทบทวนแล้วเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์พบว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอต่อเนื่องกันหลายๆ วันมีความเสี่ยงที่เซลล์สมองบางส่วนจะถูกทำลายอย่างถาวร

คณะนักวิทยาศาสตร์จาก University of Pennsylvania School of Medicine ทำการศึกษาผลกระทบจากการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันหลายๆ วันโดยทำการทดสอบกับหนู ปรากฎว่าการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลให้หนูสูญเสียเซลล์ประสาทส่วนที่เรียกว่า  locus coeruleus (LC) neurons ถึง 25% และเป็นการสูญเสียอย่างถาวร  อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาในมนุษย์ว่าจะมีผลกระทบแบบเดียวกันหรือไม่ โดยจะศึกษาจากสมองของผู้เสียชีวิตแล้วที่มีอาชีพทำงานกะกลางคืนเป็นประจำ  ซึ่งความรู้นี้จะเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนายาเพื่อช่วยป้องกันเซลล์สมองไม่ให้ถูกทำลายในอนาคต

ผลการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Neuroscience

ที่มา: http://www.bbc.com/news/health-26630647

No comments:

Post a Comment