» » » » 5 ล้าน Password ของผู้ใช้ Gmail ถูกเปิดเผยใน website

Thursday, September 11, 2014

5 ล้าน Password ของผู้ใช้ Gmail ถูกเปิดเผยใน website

สวัสดีครับ


สมาชิก Russian Bitcoin forum รายหนึ่งนำ Gmail Password จำนวน 5 ล้านรายชื่อ post ลง website และบอกว่า 60% ของรายชื่อเหล่านี้เป็น active users  อย่างไรก็ตาม Google ยืนย้นว่า Gmail ไม่ได้ถูก hack แต่รายชื่อเหล่านี้เป็นการรวบรวมรายชื่อเก่าๆ ของผู้ใช้ Gmail ซึ่งถูกขโมย Password ด้วยวิธี hacking และ phishing (การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล) จากเจ้าของบัญชีโดยตรง

สำหรับพวกเราที่รู้สึกเป็นกังวลว่าจะเป็นหนึ่งใน 5 ล้านรายที่ถูกขโมย Password วิธีที่ดีที่สุดซึ่งมีวิธีเดียวก็คือจัดการเปลี่ยน password ของ Gmail ใหม่ โดยยึดหลักง่ายๆ คือ Password ต้องเดาได้ยาก,มีความยาวมากกว่า 10 ตัว, ประกอบด้วยพยัญชนะ (ทั้งพยัญชนะธรรมดาและ Capital Letter), ตัวเลข, เครื่องหมาย (เช่น ^ :})  และถ้าจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นก็ใช้บริการ 2-Step Verification ของ Google ด้วยครับ

ที่มา: http://lifehacker.com/5-million-gmail-passwords-leaked-check-yours-now-1632983265

No comments:

Post a Comment