» » » » Clip - Cigarette Test ดูกันชัดๆ สารพิษในควันบุหรี่ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

Sunday, October 5, 2014

Clip - Cigarette Test ดูกันชัดๆ สารพิษในควันบุหรี่ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

สวัสดีครับทุกคนทราบกันดีว่าบุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพและเลิกได้ยากเนื่องจากมีสารนิโคตินที่ทำให้เสพติด สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ยังมีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพิษของบุหรี่ไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะสะสมและส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงเช่น ถุงลมโป่งพอง, มะเร็ง ฯลฯ

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นการสาธิตให้เห็นกันชัดๆ ว่าในควันบุหรี่มีสารพิษที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  เครื่องมือที่ใช้ทำการสาธิตประกอบด้วยขวดน้ำขนาดใหญ่ 2 ขวด, สายยาง, และบุหรี่ 1 มวน

ชม Clip ความยาว 2 นาที 17 วินาที  ครับ

No comments:

Post a Comment