» » Flow Chart แนะนำการแก้อาการวิตกกังวลอย่างง่ายๆ แต่ทำได้ยาก?

Wednesday, October 8, 2014

Flow Chart แนะนำการแก้อาการวิตกกังวลอย่างง่ายๆ แต่ทำได้ยาก?

สวัสดีครับ

ความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับทุกคน  แต่สำหรับบางคนอาการวิตกกังวลเกิดขึ้นกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต  Flow Chart ด้านล่างผมได้มาจาก Lifehacker  เป็นการปรับปรุงวิธีรับมือกับอาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นโดยการปรับมุมมองความคิด ถ้าทำได้รับรองว่าหายวิตกกังวลความเครียดไม่มาเยือนอย่างแน่นอน แต่ปัญหาอยู่ที่จะทำได้หรือไม่เท่านั้น?



No comments:

Post a Comment