» » ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 ขนาด 0.5 กิโลเมตร จะเข้าใกล้โลกในวันที่ 26 มกราคม 2015

Thursday, January 15, 2015

ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 ขนาด 0.5 กิโลเมตร จะเข้าใกล้โลกในวันที่ 26 มกราคม 2015

สวัสดีครับ

 Image Credit: NASA/JPL-Caltech

NASA แจ้งว่าในวันที่ 26 มกราคม นี้ (2015)  ดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 กิโลเมตร จะเข้าใกล้โลกที่สุด โดยในวันนั้นจะอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ 745,000 ไมล์ (1.2 ล้านกิโลเมตร)  หรือประมาณ 3 เท่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์


ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ชื่อว่า 2004 BL86 ถูกค้นพบในวันที่ 30 มกราคม 2004   Don Yeomans นักดาราศาสตร์ของ NASA บอกว่าดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 จะเข้าใกล้โลกในระดับนี้ในอีก 200 ปีข้างหน้า  และยืนยันว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราในทุกด้านอย่างแน่นอน ในทางตรงข้ามจะเป็นประโยชน์ต่อวงการดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จะได้สำรวจและศึกษาสภาพของดาวเคราะห์น้อยอย่างใกล้ชิด

โอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยจะเข้าใกล้โลกขนาดนี้มีไม่บ่อยนัก  โดยจะมีดาวเคราะห์น้อยชื่อ 1999 AN10 เข้าใกล้โลกในระดับนี้ในปี 2027 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า  นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตและน้ำในโลกของเราอาจมีที่มาจากดาวเคราะห์น้อย และในอนาคตดาวเคราะห์น้อยอาจเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญของเราเนื่องจากแร่ธาตุบนโลกเริ่มร่อยหรอไป

ที่มา:  NASA

No comments:

Post a Comment