» » Google มอบพื้นที่ฟรี 2 GB บน Google Drive สำหรับผู้เข้าไปตรวจ Security Checkup บัญชีของตนเอง

Wednesday, February 11, 2015

Google มอบพื้นที่ฟรี 2 GB บน Google Drive สำหรับผู้เข้าไปตรวจ Security Checkup บัญชีของตนเอง

สวัสดีครับเนื่องในโอกาสพิเศษสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวัน  Safer Internet Day Google จัด Promotion สำหรับผู้ทีมีบัญชี Google ทุกคน โดยมอบพื้นที่ฟรี บน Google Drive จำนวน 2 GB  เพียงแต่พวกเราเข้าไปตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยบัญชี Google ของเราหรือ Security Checkup ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 นี้  หลังจากตรวจสอบข้อมูลซึงประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ตรวจสอบข้อมูลในการกู้ข้อมูล,  ตรวจสอบการใช้ Internet ผ่าน Google ในระยะนี้, ตรวจสอบการตั้งค่า Account Permission 

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยเราจะเห็นลูกศรสีเขียว 3 อัน (ตามภาพ)    หลังจากนี้ Google จะมอบพื้นที่ฟรีให้  2 GB ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 โดยจะมี email แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การให้พื้นที่ฟรีครั้งนี้ไม่รวมผู้ที่ใช้ Apps for Work และ Apps for Education  พวกเราที่ต้องการพื้นที่ฟรี ก็เข้าไปทำ Security Checkup ได้เลยครับถึงจะได้ Cloud Storage ฟรีเพิ่มแค่ 2 GB ก็ยังดีกว่าที่ Microsoft มอบพื้นที่ฟรีเป็นเวลา 2 ปี จำนวน 100 GB แต่เฉพาะผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น  ซึ่งความจริงถึงไม่มี Promotion เราก็ควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะๆ อยู่แล้วครับ

ที่มา: http://googledrive.blogspot.co.uk/2015/02/safer-internet-day-2015.html
No comments:

Post a Comment