» » » » Clip แม้แต่ช้างยังรู้ว่าต้องทิ้งขยะลงถัง

Monday, March 9, 2015

Clip แม้แต่ช้างยังรู้ว่าต้องทิ้งขยะลงถัง

สวัสดีครับClip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้คงทำให้ผู้ที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรือไม่ระวังต้องรู้สึกอายแน่ๆ เพราะ กล้อง CCTV ที่ Thornhill Safari Lodge ประเทศอาฟริกา สามารถจับภาพช้างเก็บขยะที่ถูกทิ้งอยู่นอกถังขยะโยนลงถังด้วยงวงของมัน

ชม Clip ครับ

No comments:

Post a Comment