» » » Clip หิมะถล่มลง Base Camp เชิงเขา Everest เทือกเขาหิมาลัย จากแผ่นดินไหวเนปาล

Monday, April 27, 2015

Clip หิมะถล่มลง Base Camp เชิงเขา Everest เทือกเขาหิมาลัย จากแผ่นดินไหวเนปาล

สวัสดีครับแผ่นดินไหวขนาด 7.9 Magnitude ที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก นอกจากผู้เสียชีวิตในประเทศเนปาลแล้ว แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวยังรู้สึกได้ในประเทศใกล้เคียงและมีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในประเทศอินเดีย, จีน, ปากีสถาน

พื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุดคือกรุงกาฐมานฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล เนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างไปแค่ประมาณ 80 กิโลเมตร  แผ่นดินไหวครั้งนี้ยังทำให้หิมะถล่มจากเขา Everest ลงมาที่ Base Camp เชิงเขา Everest บนเทือกเขาหิมาลัย ในประเทศเนปาล Base Camp แห่งนี้อยู่ที่ระดับความสูง 5,364 เมตรจากระดับน้ำทะเล  เป็นจุดพักเตรียมตัวสำหรับนักปีนเขาที่ต้องการพิชิตยอดเขา Everest

Clip ที่นำมาให้ชมเป็นบรรยากาศสดๆ ขณะหิมะถล่มลงมาที่ Base Camp ถ่ายโดย Jost kobusch นักปีนเขาชาวเยอรมัน ครับ
No comments:

Post a Comment