» » » Google แจ้งยุติบริการ Google Moderator ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2015

Wednesday, April 8, 2015

Google แจ้งยุติบริการ Google Moderator ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2015

สวัสดีครับGoogle Moderator เป็นบริการ crowdsourcing หรือการระดมความเห็นผ่าน Internet ที่ Google ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2008 แต่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้เท่าที่ควร ทำให้ Google ตัดสินใจปิดบริการนี้อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2015


Google Moderator เปิดบริการครั้งแรกในปี 2008 โดยมีผู้ใช้บริการนี้ไม่มากนัก เว้นแต่ในปี 2012 ระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ มีการใช้บริการ Google Moderator  โดยทำเนียบขาวเป็นครั้งคราว 

Google Moderator เป็นบริการที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะถูกปิดบริการมานานแล้ว เนื่องจากตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการปรับปรุง Google Moderator เลย   โดยผู้ริเริ่ม Google Moderator Project ก็คือ Katie Jacobs Stanton ปัจจุบันรับหน้าที่เป็น Vice President of Global Media ของ Twitter

ผู้ที่มีข้อมูลอยู่ที่ Google Moderator สามารถ download ข้อมูลทั้งหมดได้จาก Google Takeout  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2015 โดย Google จะให้เวลาการ download ข้อมูลได้ถึง 2 ปี ส่วนผู้ที่ยังต้องการใช้บริการของ Google Moderator มีเวลาในการเพิ่ม series ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2015  และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015  เว็บไซต์ Google Moderator จะอยู่ใน Mode “read-only.”  ก่อนจะปิดตัวอย่างสิ้นเชิงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2015 ครับ

ที่มา: Google Moderator

No comments:

Post a Comment