» » » » จำนวน Malware ใน Android ลดลง 50% ในปี 2014

Friday, April 3, 2015

จำนวน Malware ใน Android ลดลง 50% ในปี 2014

สวัสดีครับ



รายงาน  Android Security 2014 Year in Review ของ Google เปิดเผยว่าในปี 2014 จำนวน Malware  ในเครื่อง Android ลดลงกว่า 50%

ในปี 2014 Google มีการจัดทำ security patches สำหรับผู้ผลิต Smartphone Android  73 ชุดและเตรียมเปิด security patches อีก 6 ชุดในการ update ครั้งต่อไป  

Google เปิดเผยว่าประมาณ 1% ของ Smartphone Android มีการติดตั้ง App ที่มีลักษณะการทำงานแบบ Malware และพบว่าเครื่อง Android ที่ติดตั้ง App จาก Play Store มีโอกาสเจอ App ที่มีปัญหาเพียง 0.15% เท่านั้น

ที่มา:  The Verge 


No comments:

Post a Comment