» » » Clip - Idea ใหม่ล่าสุด ใช้ Digital Billboard ดึงดูดผู้รักสุนัขให้รับเลี้ยงสุนัขถูกทอดทิ้ง

Friday, June 5, 2015

Clip - Idea ใหม่ล่าสุด ใช้ Digital Billboard ดึงดูดผู้รักสุนัขให้รับเลี้ยงสุนัขถูกทอดทิ้ง

สวัสดีครับ
ปัญหาสุนัขถูกทอดทิ้งและสุนัขจรจัดไม่ได้เกินขึ้นที่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ประเทศอังกฤษก็ประสพปัญหาลักษณะเดียวกัน จนต้องมีการรณรงค์ให้ผู้ต้องการสุนัขเลี้ยงสุนัขรับสุนัขที่ถูกทอดทิ้งไปเลี้ยงดูแทนที่จะเสียเงินซื้อสุนัขจากฟาร์มและศูนย์เพาะเลี้ยงสุนัข ซึ่งวิธีที่จะดึงดูดผู้รักสุนัขได้ดีที่สุดก็คือให้พวกเขาได้เห็นความน่ารักของสุนัขเหล่านี้


เพื่อให้บรรลุประสงค์ Battersea Dogs and Cats Home in England  ศูนย์จัดหาที่อยู่ใหม่ให้สุนัขที่ถูกทอดทิ้ง ตัดสินใจว่าจ้าง OgilvyOne - Agency โฆษณาชื่อดังให้จัดทำโฆษณารูปแบบใหม่ โดยใช้สุนัขพุดเดิ้ลชื่อ Barley ที่ถูกเจ้าของเดิมทอดทิ้งเป็นแบบโฆษณา   ผู้คนที่เดินเที่ยวที่ Westfield Stratford mall ในแถบ East London จะได้รับแผ่นปลิวเชิญชวนให้รับ Barley ไปเลี้ยง แผ่นปลิวนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่มี Chip ฝังอยู่และเมื่อพวกเขาเดินผ่าน digital billboards ที่ถูกติดตั้งอยู่รอบๆ  ศูนย์การค้าแห่งนี้ ก็จะมีภาพเจ้าพุดเดิ้ล Barley ก็จะเดินตามและทักทายกับผู้ถือแผ่นปลิวฝัง Chip อย่างน่ารัก

โฆษณานี้ได้ผลเกินคาดครับ เพราะเจ้า Barley ถูกรับไปเลี้ยงภายในวันเดียวและศูนย์แห่งนี้คาดว่าจะมีจำนวนผู้ที่สนใจรับเลี้ยงสุนัขถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ชม Clip การใช้ Digital Billboard  สำหรับการโฆษณานี้ครับ
#LookingForYou from #LookingForYou on Vimeo.

No comments:

Post a Comment