» » » » ศัพท์แห่งปี 2015 ของ Oxford Dictionaries ไม่ใช่คำศัพท์แต่เป็น 'Face with Tears of Joy' Emoji!

Tuesday, November 17, 2015

ศัพท์แห่งปี 2015 ของ Oxford Dictionaries ไม่ใช่คำศัพท์แต่เป็น 'Face with Tears of Joy' Emoji!


สวัสดีครับ


https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f602.png


Oxford Dictionaries ประกาศผลการคัดเลือก Word of the Year 2015 และสร้างความแปลกใจให้หลายๆ คนเพราะปีนี้ ศัพท์แห่งปีกลายเป็นภาพ Emoji ที่เรียกว่า 'Face with Tears of Joy'!
  Image Credit: Oxford Dictionaries


Oxford Dictionaries ให้เหตุผลที่ตัดสินใจเลือก Emoji เป็นศัพท์แห่งปี เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่การใช้ภาพ Emoji  ซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อปลายทศวรรษ 1990 ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากที่สุดจนกลายเป็นกระแสใน Internet  และจากผลการสำรวจพบว่าภาพ Emoji 'Face with Tears of Joy'!  คือ Emoji ที่มีการใช้มากที่สุด  โดยภาพนี้ถูกใช้ถึง 20% ของการใช้ภาพ Emoji ทั้งหมดในสหราชอาณาจักร และ 17% ของภาพ Emoji ทั้งหมดที่ใช้กันที่สหรัฐฯ ในปี 2015 เทียบกับที่มีผู้ใช้ 4% และ 9% ในทั้ง 2 ประเทศเมื่อปี 2014

และภาพด้านล่างคือ Emoji 'Face with Tears of Joy' ครับtears-of-joy-emoji


ที่มา: Oxford Dictionaries

No comments:

Post a Comment