» » » ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะทำให้หลุมอากาศเพิ่มขึ้นในอนาคต

Sunday, April 9, 2017

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะทำให้หลุมอากาศเพิ่มขึ้นในอนาคต

สวัสดีครับ

ผลวิจัยจาก University of Reading  เป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจผู้เดินทางด้วยเครื่องบินเป็นประจำแน่นอน เพราะพบว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะทำให้หลุมอากาศเพิ่มขึ้นในอนาคต


Dr. Paul Williams และทีมนักวิทยาศาสตร์จาก  University of Reading ทำการวิจัยความเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของหลุมอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลวิจัยพบว่าหลุมอากาศระดับไม่รุนแรงจะเพิ่มจำนวนขึ้นประมาณ 59%, หลุมอากาศระดับปานกลางจะเพิ่มจำนวนขึ้นประมาณ 94% และหลุมอากาศระดับรุนแรงจะเพิ่มขึ้นถึง 149%

Dr. Paul Williams เปิดเผยถึงสาเหตุที่หลุมอากาศจะเพิ่มขึ้นในอนาคตว่าเป็นเพราะปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ลมแนวดิ่งในระดับความสูงที่เครื่องบินใช้บินมีความรุนแรงขึ้น โดยเชื่อว่าปริมาณ CO2 จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายในศตวรรษนี้

ทีมนักวิจัยกำลังศึกษาเพิ่มเติมถึงความเปลี่ยนแปลงของหลุมอากาศในระดับความสูงอื่น, ความสัมพันธ์กับฤดูกาล, สภาพอากาศและอุณหภูมิ เพื่อหาเส้นทางการบินสำรองที่ปลอดภัยจากหลุมอากาศยิ่งขึ้น 

หลุมอากาศระดับไม่รุนแรงส่งผลกับระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสารเท่านั้น แต่ก็ทำให้ผู้โดยสารบางส่วนตื่ีนกลัวได้  แต่หลุมอากาศระดับรุนแรงเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับทุกคน

ผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Advances in Atmospheric Sciences

ถ้าเป็นจริงอย่างผลวิจัย ผู้ที่ได้รับผลกระทบและน่าเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บนเครื่อง ไม่ว่านักบิน, สจ๊วต และแอร์โฮสเตส

ที่มา: Engadget

No comments:

Post a Comment