IT. News, Stories & Whatsoever

Saturday, January 22, 2011

วิธีผลิตแม่เหล็ก - How Magnet Is Made!

สวัสดีครับ

แม่เหล็กเป็นส่วนสำคัญในอุปกรณ์ไฟฟ้าแทบทุกชนิด เช่น TV, ไมโครโฟน ฯลฯ Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นขั้นตอนการผลิตแม่เหล็ก ตั้งแต่สร้าง mold หลอมส่วนประกอบสำคัญ 7 ชนิด (โคบอลท์, เหล็ก,ทองแดง,กำมะถัน,ไททาเนียม,นิเกิล และอลูมิเนียม)ภายใต้ความร้อน 3,000 องศาฟาเร็นไฮต์ ชาร์จด้วยไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้ได้แม่เหล็ก

Clip นี้ยาวประัมาณ 5 นาทีครับ

1 comment: