Diaper Detective - แผ่นติดผ้าอ้อมอัจฉริยะบอกอาการของผู้สวมผ้าอ้อมว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือขาดน้ำหรือไม่!

สวัสดีครับ


ปัจจุบันดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่ใกล้ตัวเราจะกลายเป็น 'อัจฉริยะ' ไม่ว่ารถยนต์ไร้คนขับ แว่นตาอัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ และแม้กระทั่งตะเกียบอัจฉริยะ  ล่าสุดของที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ตอนเป็นเด็กทารกและในวัยชรามากๆ (บางท่าน) อย่างผ้าอ้อม ก็มีนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พัฒนาแผ่นติดผ้าอ้อมอัจฉริยะ (Diaper Detective) ที่ราคาถูกจนคนจนสามารถเข้าถึงได้และเป็นการใช้เทคนิควิทยาศาสตร์ล้วนๆ ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้อง

กลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย UC Riverside ในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแผ่นติดผ้าอ้อมขนาด 2x5 นิ้วซึ่งสามารถนำไปติดไว้กับผ้าอ้อม แผ่นติดผ้าอ้อมนี้จะสามารถบอกอาการเบื้องต้นของเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ใช้ผ้าอ้อมอยู่  โดยภายในแผ่นติดผ้าอ้อมมีการติดตั้งแถบเล็กๆ ไว้ 2 ชิ้น แถบแรกประกอบด้วยสารที่เรียกว่า Bromophenol Blue ที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเมื่อสัมผัสกับปัสสาวะที่มีความเป็นกรดสูง ซึ่งบ่งบอกอาการของคนที่อยู่ในภาวะขาดน้ำ ส่วนแถบที่ 2 มีสาร  Griess reagent ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อสัมผัสปัสสาวะที่ nitrites อยู่มากซึ่งอาจหมายถึงมีการติดเชื้อแบคทีเรีย

นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงให้สามารถเปลี่ยนแถบให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เช่นบางพื้นที่ซึ่งพบเด็กมีอาการทางไตมากก็สามารถใช้แถบที่สามารถตรวจโปรตีนส่วนเกินในปัสสาวะที่บ่งบอกอาการโรคไต  โดยราคาต้นทุนของแผ่นติดผ้าอ้อมนี้อยู่ที่ 34 เซ็นต์ หรือประมาณ 10 บาทเท่านั้น

แผ่นติดผ้าอ้อมอัจฉริยะ หรือที่ทีมนักศึกษาใช้ชื่อว่า Diaper Detective ได้รับรางวัลที่ 3 ในงานประกวด National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering และได้เงินรางวัล 3 แสนบาท  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างชื่นชมการพัฒนาของนักศึกษากลุ่มนี้ และหวังว่าจะมีการต่อยอดจนสามารถวางขายได้อย่างจริงจังเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ผู้ป่วย และคนชราทั่วโลกเนื่องจากมีราคาต้นทุนที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกระดับที่มา: http://www.cnet.com/news/diaper-detective-smart-pad-senses-dehydration-infection/#ftag=CAD590a51e


Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

คนตายเพราะโดนวัวเตะ มากกว่าตายเพราะฉลาม

ทองแท่งน้ำหนักมากกว่า 9 ตัน ตกจากท้องฟ้าที่รัสเซีย

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

US Debt Clock Runs Out Of Digits: เมื่อนาฬิกาแสดงหนี้สินของอเมริกาไม่มีช่องว่างให้แสดงตัวเลข

ผลการศึกษาพบว่า คนทำธุรกิจของตนเองมีความสุขกว่าเป็นลูกจ้าง

Lego Goes Green - ตัวต่อ Lego บางส่วนเริ่มผลิตด้วยพลาสติกย่อยสลายได้