Passport Index - รวมภาพ Passport ทั่วโลกพร้อมอันดับ Passport Power Rank

สวัสดีครับPassport หรือหนังสือเดินทางคือเอกสารสำคัญลำดับแรกที่ผู้จะเดินทางไปต่างประเทศต้องมี  แต่ละประเทศจะมี Passport ของตนซึ่งส่วนใหญ่รูปเล่มจะใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกันที่สีและตราของแต่ละประเทศ  และ Website ที่แนะนำพวกเราวันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ Passport ครับPassport Index คือ Interactive Website ที่รวบรวมภาพของ Passport สำหรับบุคคลธรรมดา จากทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติจำนวน 193 ประเทศและอีก 6 เขตปกครองพิเศษ
นอกจากภาพของ Passport แต่ละประเทศแล้วยังมีการจัดอันดับ Passport Power Rank ซึ่งคำนวณจากจำนวนประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศนั้นเข้าเมืองโดยไม่ต้องขอ Visa 

พวกเราที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ Passport ทั่วโลกก็ Click ที่ http://www.passportindex.org/index.php  ครับ 

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Facebook เตรียมใช้ไปรษณียบัตรช่วยยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download