แปะก๊วยเป็นเหตุ - Smelly Ginkgo

สวัสดีครับ


 Image Credit: Tokyobling's Blog

ต้นแปะก๊วยหรือ Ginkgo เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนแต่พบได้ทั่วไปในประเทศในแถบเอเซียตะวันออกอย่าง จีน, ญี่ปุ่น และเกาหลี  แปะก๊วยเป็นพืชที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสามารถทานได้ทั้งส่วนที่เป็นใบและที่เป็นเมล็ดภายในผล นอกจากนี้ยังใช้ในสมุนไพรจีน เมล็ดแปะก๊วยเป็นที่ต้องการจากทั่วโลกที่มีชาวเอเซียอาศัยอยู่แต่บางครั้งจำนวนที่มากเกินไปก็ทำให้เกิดปัญหาเช่นกัน


ปัญหาแปะก๊วยที่เกิดกับชาวบ้านในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในฤดูใบไม่ร่วงของทุกปี เนื่องจากในกรุงโซลมีต้นแปะก๊วยอยู่ถึง 114,000 ต้นซึ่งจะออกดอกสีเหลืองอร่ามและกลายเป็นผลแปะก๊วยปริมาณมหาศาลที่ชาวบ้านไม่สามารถเก็บกินได้เนื่องจากผิดกฎหมายของเทศบาลกรุงโซล ผลแปะก๊วยจึงถูกปล่อยให้สุกคาต้น และธรรมชาติของผลแปะก๋วยที่มีเมล็ดแสนอร่อยก็คือเมือปล่อยให้สุกคาต้นจะมีกลิ่นแรงทำให้คลื่นไส้อาเจียน

เทศบาลกรุงโซลแก้ปัญหาโดยการให้เจ้าหน้าที่เกือบ 500 คนทยอยเก็บผลแปะก๊วยก่อนที่จะสุกแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แผนต่อไปก็คือการย้ายต้นแปะก๊วยบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป้ายรถประจำทางและชุมชนไปปลูกบริเวณอื่น ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 25 พันล้านวอนหรือประมาณ $22 ล้านเหรียญ  ในขณะที่นักวิชาการเสนอว่าวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแม้แต่ 1 วอนก็คือการอนุญาตให้ชาวกรุงโซลสามารถเก็บผลแปะก๊วยที่สุกได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะชาวเกาหลีนิยมบริโภคเมล็ดแปะก๊วยมาก

แปะก๊วยเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน เป็นพืชที่มีอายุยืนมาก พบว่าต้นแปะก๊วยในประเทศจีนจำนวนมากมีอายุมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยปี ต้นแปะก๊วยยังมีความทนทานต่อความแห้งแล้ง ไม่ค่อยมีศัตรูพืชรบกวนและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีดอกที่สวยงามทำให้เป็นพืชที่ชาวจีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีนิยมปลูก

ปัญหาแปะก๊วยไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในเกาหลีเท่านั้น ก่อนหน้านี้ประเทศญี่ปุ่นก็แก้ปัญหาด้วยการเก็บผลแปะก๊วยสุกจำนวนมากแจกฟรีแก่ชาวบ้านในพื้นที่มาแล้ว  ไม่น่าเชื่อนะครับว่าดอกสวยๆ เมล็ดแสนอร่อยจะมีกลิ่นแรงจนเป็นปัญหาได้

ที่มา: BBC และ Wikipedia

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

ลบลูกศรจากปุ่ม Shortcut ด้วย Windows Shortcut Arrow Editor