Google Apps for Work และ Google Cloud Platform ได้รับประกาศรับรองมาตรฐาน ISO 27017 และ ISO 27018

สวัสดีครับGoogle แจ้งว่า Google Apps for Work  และ  Google Cloud Platform  ได้รับประกาศรับรองมาตรฐาน ISO 27017 สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยบน Cloud และ ISO 27018 สำหรับมาตรฐานความเป็นส่วนตัว


มาตรฐาน ISO 27017   เป็นการรับรองมาตรฐานว่า
  • บทบาทและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยบน Cloud ระหว่าง Google และลูกค้าได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน
  • ข้อมูลของลูกค้าบน Cloud ได้รับการป้องกันจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และจากลูกค้าอื่นๆ บน Cloud 
  • นโยบายด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายเสมือน  Virtual Networks  มีความปลอดภัยเท่ากับบน Physical Networks
  • ลูกค้าบน Cloud มีเครื่องมือเพียงพอสำหรับการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลโดย Google

ส่วนมาตรฐาน ISO 27018 เป็นการรับรองมาตรฐานว่า
  • Google ไม่ได้นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อการโฆษณา
  • ข้อมูลที่ลูกค้าฝากไว้ในระบบ Cloud ยังเป็นของลูกค้า 
  • Google มีเครื่องมือสำหรับลูกค้าสำหรับการลบและส่งออกข้อมูล
  • Google มีการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอข้อมูลของลูกค้าโดยบุคคลที่สาม และรับรองว่าลูกค้าจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการร้องขอโดยบุคคลที่สาม
  • Google มีความโปร่งใสเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า

สำหรับผู้ใช้ทั่วไประบบมาตรฐานไม่ใช่เรื่องสำคัญมากมาย แต่สำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร มาตรฐาน ISO ถูกนำมาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทำให้ Google ที่กำลังรุกตลาด Cloud ระดับองค์กร ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับมาตรฐาน ISO

ที่มา: Google for Work Official Blog และ Techcrunch

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

ศาลฝรั่งเศสห้ามใช้ Smartphone ระหว่างขับรถแม้จะจอดรถเข้าข้างทางเปิดไฟกระพริบหรือดับเครื่อง

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล - Wonders of the Solar System