Google แก้ปัญหา Click โฆษณาโดยไม่ตั้งใจใน Native Ad Formats

สวัสดีครับ
Google มีนโยบาย แก้ปัญหา Click โฆษณาโดยไม่ตั้งใจของผู้ใช้ Smartphone มาตั้งแต่ปี 2015  ล่าสุด Google ขยายนโยบายแก้ปัญหานี้ให้ครอบคลุม Native Ad Formats หรือรูปแบบโฆษณาที่ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งและกลืนไปกับ Content 


Click Protections ที่ Google นำมาใช้กับ Native Ad Formats ก็คือ Fast Clicks และ Edge Clicks โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. Fast Clicks จากการสำรวจโดย Google พบว่า Fast Clicks หรือ Clicks ที่เกิดขึ้นทันทีหรืออย่างรวดเร็ว มักเกิดจากความผิดพลาดและไม่ตั้งใจ  Google จะไม่แสดงโฆษณาที่เกิดจาก Fast Clicks กับ Native Ad Formats
  2. Edge Clicks  หรือการ Click ที่ขอบโฆษณา Google พบว่าการ Click ที่ขอบโฆษณาส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดโดยการสัมผัสถูกอย่างไม่ตั้งใจ หรือเป็นเพราะโฆษณาอยู่ใกล้กับปุ่มบนหน้าจอ Smartphone และ Google จะไม่แสดงโฆษณาที่เกิดจาด Edge Clicks กับ Native Ad Formats เช่นกัน
Google เปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพของโฆษณาดีขึ้น และเพิ่ม conversion rates หรืออัตราความสำเร็จของการ Click โฆษณากว่า 10%

ที่มา: Google Inside Adwords

Comments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

ศาลฝรั่งเศสห้ามใช้ Smartphone ระหว่างขับรถแม้จะจอดรถเข้าข้างทางเปิดไฟกระพริบหรือดับเครื่อง

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล - Wonders of the Solar System