Google Translate ใช้ Neural Machine Translation แปล 8 ภาษาแล้ว

สวัสดีครับ
เดือนกันยายน ที่ผ่านมา Google เริ่มนำระบบ Google Neural Machine Translation ที่สามารถแปลประโยคยาวๆ จากเดิมที่ใช้วิธีแปลคำหรือวลี มาใช้ในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน เป็นครั้งแรก  ล่าสุด Google แจ้งว่า Google Translate ใช้ Neural Machine Translation แปล 8 ภาษาแล้ว


ภาษาที่รองรับทั้งหมดประกอบด้วย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน,  ภาษาสเปน, ภาษาปอร์ตุเกส, ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาตุรกี รวมถึงการแปลจากภาษานั้นๆ กลับมาเป็นภาษาอังกฤษ  จำนวนผู้ใช้ภาษาเหล่านี้คิดเป็น 33% ของประชากรโลก และเป็นภาษาที่มีการค้นคำแปลจาก  Google Translate มากกว่า 35%

Google เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปคือนำ  Google Neural Machine Translation มาใช้กับทั้ง 103 ภาษาที่ Google Translate สามารถแปลได้ในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ Google ยังนำระบบ Google Neural Machine Translation ไปใช้ใน Google Cloud Platform อีกด้วย

ถึงจะให้ความสำคัญกับความสามารถของ Machine Translation แต่ Google  ให้ความสำคัญมนุษย์มีลมหายใจที่เป็นเจ้าของภาษาตัวจริง โดยยังมี Translate Community ซึ่งเป็นชุมชนของผู้ใช้ภาษาทั่วโลก ที่ช่วยกัน Share พร้อมทั้งแนะนำแก้ไขข้อผิดพลาดให้ Google Translate

Google Neural Machine Translation จะแปลได้ถูกต้องมากขึ้นแค่ไหน คงต้องรอจนสามารถใช้กับภาษาไทยครับ

ที่มา:  Google The KeywordComments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download

ลบลูกศรจากปุ่ม Shortcut ด้วย Windows Shortcut Arrow Editor