Google ซื้อกิจการ Qwiklabs

สวัสดีครับ
Google เปิดเผยว่า Google ซื้อกิจการ Qwiklabs  แล้ว จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการ Cloud ของ Google สามารถศึกษาและเพิ่มทักษะใหม่ๆ ในการใช้ Google Cloud สะดวกขึ้นจากการเรียนรู้แบบ Online


Qwiklabs เปิดตัวเมื่อปึ ค.ศ. 2012 เพื่อแนะนำความรู้และทักษะการปฏิบัติงานบน Cloud Platform รวมถึงการเขียน Application เพื่อ Run บน Cloud Platform

Course ที่ Qwiklabs เปิดสอนแบบ Online จะเน้นไปที่การใช้ระบบ AWS Cloud  ของ Amazon  ซึ่งเป็นบริการ Cloud ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน  โดยมีผู้เรียนการใช้ AWS Cloud จาก Qwiklabs มากกว่า 5 แสนคน คิดเป็นชั่วโมงเรียนกว่า 5 ล้านชั่วโมง

Qwiklabs แจ้งว่ายังคงให้บริการสอนตาม Course ที่กำหนดไว้ต่อไป แต่ไม่เปิดเผยว่าจะมีการเปิด Course ใหม่ๆ สำหรับผู้ต้องการเรียน AWS อีกหรือไม่

Google  เปิดเผยถึงการซื้อกิจการ Qwiklabs ว่า เพื่อให้ผู้ใช้บริการ Google  Cloud  เช่น  G Suite และ Google Cloud Platform สามารถใช้บริการ Qwiklabs เพื่อเรียนรู้การใช้บริการ Google Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม  โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมงาน Qwiklabs ได้ในงาน Next' 17 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2017

ไม่มีการเปิดเผยถึงจำนวนเงินในการ Take Over Qwiklabs  ครั้งนี้

ที่มา: Google The KeywordComments

บทความยอดนิยมในรอบสัปดาห์

สร้าง Icon จากภาพ ด้วยการ Click เพียง 3 ครั้ง

ผลสำรวจพบว่า ในหนึ่งปี มีวันที่รู้สึกแย่ ถึง 60 วัน

Clip - Verso ภาพ Portrait จากวิธีปักด้วยด้าย

วิวัฒนาการจากพิมพ์ดีดเครื่องแรก จนเป็นแป้นพิมพ์บนเครื่อง Computer

แพทย์อินเดียประสพความสำเร็จในการผ่าเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Facebook เตรียมใช้ไปรษณียบัตรช่วยยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

7 Tumblr Blogs ที่มี Wallpapers สวยๆ ให้ download