IT. News, Stories & Whatsoever

Friday, December 8, 2017

ญี่ปุ่น เตรียมออกกฏหมาย ผู้ขับรถ Go Kart ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย


 Image Credit: Japanese Times


ญี่ปุ่น เตรียมออกกฏหมาย ผู้ขับรถ Go Kart ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ผู้ขับรถ Mario Kart ในกรุงโตเกียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Mario Kart คือรถ Go Kart เครื่องยนต์ 50cc  ที่บริษัทท่องเที่ยวจัดไว้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีใบขับขี่ สามารถแต่งชุดเหมือนตัวละครในการ์ตูน Mario ขับรถเที่ยวในกรุงโตเกียว 2 ชั่วโมง โดยเสียค่าเช่าประมาณ $71 เหรียญ

ระยะหลังมีอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ กับนักท่องเที่ยวที่ขับ Mario Kart ทำให้ทางการญี่ปุ่นเตรียมออกกฎหมายให้คนขับรถ Go Kart ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ยังออกกฎหมายเพื่อบังคับให้รถ Go Kart ทุกคันต้องมีกระจกมองหลังสูงกว่าระดับพื้นดินอย่างน้อย 1 เมตร, มีไฟท้ายติดตั้งอยู่บริเวณที่สูงที่สุดของรถ, มีพนักสำหรับพิงศีรษะ, มีบังโคลน  เป็นต้น  ปัจจุบันมีรถ Mario Kart ในกรุงโตเกียวประมาณ 1 พันคัน

ก่อนหน้าที่จะออกกฎหมายนี้ รถ Go Kart สามารถวิ่งบนถนน โดยผู้ขับไม่ต้องสวมหมวกกันน็อค และไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากมีช่องโหว่ในกฏหมายญี่ปุ่น 2 ฉบับ คือ กฎหมาย Transport Vehicle Act ระบุว่ารถ Go Kart เป็น Scooter ชนิดหนึ่งคนขับไม่จำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่กฏหมาย Road Traffic Law ระบุว่ารถ Go Kart เป็นรถ 4 ล้อ คนขับไม่จำเป็นต้องสวมหมวกกันน็อค


ที่มา: BBC และ  Japanese Times


No comments:

Post a Comment