Awesome Things & Amazing Stories

Wednesday, June 14, 2017

Moutai University มหาวิทยาลัยสอนวิธีผลิตสุราในจีน

สวัสดีครับ


Moutai University ในจีน Image Credit:
South China Morning PostMoutai หรือ เหมาไถ คือสุราประจำชาติซึ่งมีถิ่นกำเนิดในจีน ถึงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ได้รับความนิยมมากจนขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ทำให้มีแนวคิดเปิด Moutai University มหาวิทยาลัยสอนวิธีผลิตสุราในจีน


คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า Johnny Walker คือบริษัทผลิตสุราที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก แต่ในความเป็นจริง Kweichow Moutai ผู้ผลิตสุราเหมาไถของรัฐบาลจีนคือบริษัทผลิตสุราที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ถึงแม้สุรานี้จะผลิตเพื่อบริโภคในประเทศจีนถึง 95% ก็ตาม ราคาต่อขวดโดยเฉลี่ยของ Moutai อยู่ที่ขวดละ  $166 เหรียญ (ประมาณ 5,810 บาท)

สุราเหมาไถเป็นสุราประจำชาติของจีน ถูกใช้ในงานรับรองแขกอย่างเป็นทางการทั้งภายในและแขกระหว่างประเทศ รวมถึงมักใช้เป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่และผู้มีตำแหน่งฐานะที่สูงกว่า  การรณรงค์ปราบคอรัปชั่นในจีนที่เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ทำให้ยอดจำหน่าย Moutai ลดลงถึง 30% อย่างไรก็ตามผู้ผลิตก็ยังต้องการผู้เชี่ยวชาญการผลิตสุรา Moutai ซึ่งน้อยลงเรื่อยๆ

ล่าสุด Kweichow Moutai  เตรียมเปิด Moutai University มหาวิทยาลัยสอนวิธีผลิตสุราในจีน ด้วยเงินลงทุน US$280 ล้านเหรียญ (ประมาณ 9,800 ล้านบาท) บนพื้นที่ 32 เอเคอร์ ในเมือง Renhuai มณฑล Guangzhou  นอกจากหลักสูตรผลิตสุราเหมาไถแล้ว ยังมีหลักสูตรผลิตและถนอมอาหาร เป็นต้น

การเปิด Moutai University มหาวิทยาลัยสอนวิธีผลิตสุราในจีน โดย Kweichow Moutai  อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน ถ้าได้รับการอนุมัติจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 600 คน ในปีแรกจะรับเฉพาะนักศึกษาจาก Guizhou ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของสุรา Moutai  และจะเปิดรับนักศึกษาจากทั่วประเทศในปีถัดไป โดยสามารถรองรับนักศึกษาได้ 5 พันคน

ปัจจุบันจีนขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญการผลิตสุราเหมาไถ ทำให้มีแนวคิดเปิดหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ ที่มา:  South China Morning Post และ BBC


No comments:

Post a Comment